Pořádáme kurz pro výživového poradce se závěrečnou profesní zkouškou

19. 10. 2022 Kristýna Pilařová

Tento kurz je akreditovaný MŠMT a vede účastníky k absolvování profesní zkoušky k získání profesní kvalifikace Výživový poradce. Absolventi poté mohou pracovat na Živnostenské oprávnění jako Výživoví poradci.

O kurzu

Evidovaným nezaměstnaným může kurz uhradit Úřad práce (doporučujeme předchozí konzultaci na Úřadu práce).

Kurz probíhá v průběhu 8 víkendů (so-ne). Časová dotace je 150 hodin (140 teorie, 10 hodin praxe). Délka teoretické hodiny je 45 minut, délka praktické hodiny je 60 minut. Výuka probíhá max. 8 hodin denně + přestávky. Pro připuštění k závěrečné zkoušce je nutná 80 % účast na hodinách.

  1. Termín kurzu: soboty a neděle od 4. 2. do 2. 4. 2023, víkend 4. - 5. 3. 2023 je volno.
  2. Místo konání: kurz se uskuteční prezenčně v salonku v Městských lázních, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec Králové.
  3. Cena kurzu: 14 990 Kč včetně studijních materiálů (platební podmínky vám rádi v případě zájmu poskytneme).
  4. Cena za profesní zkoušku: 4 000 Kč.

Podmínky pro přijetí do kurzu

  • Dovršení 18 let,
  • minimálně střední vzdělání s výučním listem,
  • uhrazení registračního poplatku.

Minimální kapacita kurzu: 15 osob (v případě nižšího počtu zájemců než je minimální počet, si organizátor vyhrazuje právo kurz zrušit).

Závěrečná zkouška: Poslední den kurzu skládají účastníci závěrečnou zkoušku, která probíhá formou testu. Požadovaná úspěšnost je min. 70 %. Úspěšní absoloventi obdrží Potvrzení o účastni v akreditovaném vzdělávacím programu a mohou se přihlásit k Profesní zkoušce.

Profesní zkouška: Profesní zkoušku skládá zájemce po absolvování celého kurzu před dvoučlennou komisí, kterou jmenuje poskytovatel v souladu se zákonem a autorizačními podmínkami. Pakliže zájemce splní písemný test s úspěšností minimálně 80 %, postupuje k ústní části profesní zkoušky. Úspěšní absoloventi obdrží Osvědčení o profesní kvalifikaci. Termíny zkoušky budou domluveny v průběhu kurzu. Okruhy ke zkoušce naleznete zde.

Nejnovější články

Návod Nutriservis - měření klienta

Zadávání hmotnosti a obvodů klienta, grafy, tabulky, tisk

31. 10. 2022

Kurz pro žadatele (lékaře) o nutriční licenci F016

Kurz se skládá ze tří částí.část je základní kurz,část je pokračovací kurz,část je dvoutýdenní stáž.Základní kurz proběhl 3. 10.…

25. 10. 2022